•                            

iThenticate


iThenticate چیست؟

قوی‌ترین و پرکاربردترین نرم‌افزاری است که با بهره‌گیری از پایگاه داده غنی Crossref  به تشخیص تشابه متن مقالات با سایر اسناد علمی می‌پردازد.

iThenticate فراهم‌کننده سرویس تشخیص سرقت ادبی به منظور اطمینان از اصالت نوشته قبل از انتشار است.

دفتر اصلی شرکت در اُکلند کالیفرنیاست و دفتر بین‌المللی آن در نیوکسل در انگلستان واقع است.

در حال حاضر iThenticate توسط سردبیران ژورنالها و انتشارات معتبر مانند الزویر و اشپرینگر و وایلی و آی تریپلی و … مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت تشخیص مشابهت توسط این نرم افزار در مقاله ارسالی شما، مقاله ریجکت خواهد شد.

بنابراین برای افزایش شانس پذیرش مقاله خود بهتر است پیش از سابمیت مقاله وضعیت تشابه متن بررسی و در صورت وجود مشابهت بازنویسی پیش از سابمیت نهایی انجام شود.