•                            

onemonth


 

آیا شما واقعا می توانید کد را در 30 روز یاد بگیرید؟

 

حتما. چه کسی می گوید 10 سال برای تبدیل شدن به برنامه نویس خوب نیاز دارد؟ شما فقط می توانید چیزی را فقط با 20 ساعت کار متمرکز و اختصاص داده شده بدست آورید.

 

آیا بعد از 30 روز به یک متخصص تبدیل میشوید؟ به هیچ وجه. اما ما هزاران دانشجو موفق داشته ایم و ما پیشرفت های شگفت انگیز را که در کمتر از یک ماه توانستیم انجام دهیم را در دست داشتیم.

 

در واقع، یکی از دانش آموز ها شخصا خود را تدریس کرد و در کمتر از شش ماه، خودش را به دست آورد.

 

بله، بعضی چیزهایی وجود دارد که فقط می توانید با آن یاد بگیرید، اما هر کسی که می گوید 10 سال است که برای برنامه نویسی خوب است، دروغگو است.

 

لیست آموزش های این سایت  : https://onemonth.com/courses