سرعت مناسب برای نتفلیکس

ویدیو با کیفیت بالاتر از پهنای باند بیشتری نسبت به ویدیو با کیفیت پایین استفاده می کند. اگر ارائه دهنده خدمات شما پهنای باند یا بررسی داده ها را به سرویس اینترنتی خود اعمال می کند، می توانید با استفاده از تغییر تنظیمات کیفیت ویدیو به Low یا Medium برای مدیریت داده های کمتری مدیریت بورد پهنای باند را مدیریت کنید.