DAZN چیست ؟

DAZN یک سرویس پخش زنده برای ورزش است که به هواداران دسترسی به تماشای اتفاقات را فراهم میکند . مشترکین DAZN می توانند برنامه های ورزشی را در دستگاه های متعدد با قیمت ماهانه بدون هیچ قراردادی تماشا کنند.